• Stypendia Burmistrza Lubienia Kujawskiego 2018/2019

     • Już po raz trzynasty zostały wręczone Stypendia Burmistrza Lubienia Kujawskiego. W obecności zgromadzonych uczniów, rodziców, nauczycieli i znamienitych gości przeprowadzono uroczystą galę. Z naszej szkoły wyróżnieni zostali: Wiktor Bątkowski, za wybitne uzdolnienia matematyczne oraz Julia Pietrzak, która ma niezwykłe uzdolnienia plastyczne, muzyczne, a także językowe. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

     • Wywiadówka

     • Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na pierwszą w tym roku szkolnym wywiadówkę. Odbędzie się ona 17 września (poniedziałek) o godz. 15:00. W trakcie spotkania przekazane zostaną Państwu informacje o ubezpiezceniu, organizacji roku, dożywianiu i projektach, w których szkoła bierze udział.

     • Dzień Kropki

     • W piątek 14.09.2018 r.  po raz pierwszy w naszej szkole uczniowie klasy 1-3 świętowali Miedzynarodowy Dzień Kropki.  Tego dnia lekcje zamienily się w pracownie rozwijające twórcze myślenie i kreatywnosc.  Uczniowie przygotowali wiele prac plastycznych   ćwiczyli spostrzegawczosc,  rozwiązywali zadania z motywem kropki w tle.  Każdy tego dnia miał przyklejona kropkę jako oznakę tworczosci oraz uwiecznil swój wizerunek na,, kropkowej ściance ". Było wiele zabawy!  

     • Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

     • 03 września punktulanie o godzinie 8:00 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Tym razem uroczystość odbyła się nieco w innej scenerii niż w latach poprzednich. Wszystko jest usprawiedliwone przez prowadzoną w naszej szkole termomodernizację. Miło będzie uczyć się w nowych murach budynku szkoły. Wszystkim uczniom w tym dniu życzymy sukcesów w nauce i bezpiecznego roku szkolnego. Nauczycielom zaś owocnej pracy naznaczonej licznymi osiągnięciami edukacyjnymi podopiecznych.

     • Udział w projekcie

     • Pragniemy poinformować, iż w naszej szkole realizowany jest projekt pt.:

      Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”

       

      Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko- pomorskiego, Działanie 10.2.2 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od sierpnia 2018 do czerwca 2020 r.

      Celem projektu jest poprawa osiągnięć edukacyjnych u 1776 uczniów (872K, 904M) z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego poprzez rozwinięcie kompetencji kluczowych 1254 uczniów i doposażenie 13 Szkół Podstawowych w tym zakresie, rozwinięcie indywidualnego podejścia do 506 uczniów ze

      specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i doposażenie 9 Szkół Podstawowych w tym zakresie, wsparcie 18 uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemów oświaty, podniesienie świadomości z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego u 62 uczniów, utworzenie warunków do nauczania metodą eksperymentu w 13 Szkołach Podstawowych (12 pracowni przyrodniczych, 8 pracowni matematycznych) oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 115 nauczycieli (101K).

       

      Projekt zakłada zorganizowanie 1080 h zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kaliskach obejmujących następujące zakresy:- zajęcia rozwijające z j. angielskiego

      - zajęcia rozwijające z TIK

      - zajęcia logopedyczne

      - zajęcia rozwijające z matematyki

      - zajęcia rozwijające z przyrody

       

       

      Szkoła zostanie również wyposażona w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.